Brynjar Stautland a/s

Brynjar Stautlands arbeid

Om


filmogtv
Brynjar Stautland A/S  er rame for mitt arbeid med film, fjernsynsproduksjon, forfattarskap, teater og prosjektleiing i kulturbransjen.
Tema og kundar er ofte knytta til Vestlandet og kultur- og naturhistoria her, men både Europa og Afrika er tidvis arena for mine oppdrag.

Mi oppgåve er å fortelje historier. Eigne og andres, nære og fjerne historier. Sanning og dikt, med film, bilete, ord og musikk.

Eg har utdanning i pedagogikk, teater, film og fjernsynsregi, har arbeidd i reklamebransjen og arbeider periodevis som lærar. I perioden 2012-2014 var eg dagleg leiar i Bømlo Teater.

Medlem i Norges Faglitterære Forfatter- og Oversetterforening, Utdanningsforbundet og TONO.

Brynjar Stautland A/S
Kanalvegen 42
5437 FINNÅS

Tlf: 959 25 054
E-post: brynjar@stautland.net
org.nr. 996 747 352