Brynjar Stautland a/s

Brynjar Stautlands arbeid

Nytt


RUBBMOTOREN, manusstøtte (kr. 100.000,-) frå Vestnorsk Filmsenter til dokumentarfilm om motor- og samfunnsbyggaren Haldor Haldorsen og den første norske forbrenningsmotoren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SLIK EI NATT, teaterrolle som OLAV TRYGGVASON og PRESTEN i Svein Tindbergs nye manus til MOSTRASPELET, mai 2016.

FILM for SUNNHORDLAND MUSEUM,  om Blåfalli-anlegget (desember 2015).

MOT og MANNSKAP, bok om Eidesvikrederiets 50 år (desember 2015).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

KEISEREN,  visning på BIFF og NRK september 2014. Brynjar i rolla som Hilmar Reksten.

Nytt bokprosjekt; Jubileumsbok for Eidesvik AS, ferdig hausten 2015.

Geopark Sunnhordland, Prosjektleiar for forprosjekt hausten 2014. Oppdragsgjevar er Samarbeidsrådet for Sunnhordland.

Håkonarspelet i Fitjar, september 2014. Rolla som kong Håkon Adalsteinsfostre.


»

 

I august 2014 er eg tilbake i 100% jobb i Stautland AS, etter to kjekke år i halv stilling som dagleg leiar i Bømlo Teater.

Her er kåseriet eg heldt i høve Lykling kyrkjes 100-årsjubileum.

SIGGJOSONG i Bømlo Kulturhus 14.september og 3. juledag, heimelaga låtar fint arrangert og presentert av Jan Ove Morlandstø, Ella Helen Bukkøy, Knut Erik Laurhammer Gilje, Frode Kvandal og Brynjar.

 

 

 

 

 

 

 

 

-
-Brynjar tek til i 50% stilling som dagleg leiar i BØMLO TEATER frå 01.10.2012 -01.08.2013.

Brynjar spela hausten 2011 rolla som Hilmar Reksten i Lene Løtvedt (produsent) og Lars Skorpens (regi) dokumentar «KEISEREN» (NRK).

Brynjar Stautland A/S har fått utviklingsstønad til dok.film som skal følge bruken av REDD-pengar i Tanzania.
Forprosjektet skal vera ferdig i september 2011.

-

Brynjar Stautland er prosjektleiar for Steinriket Bømlo.

Gull

-

NRK Ut i Naturen, serie om steinalderen i Norge, visning hausten 2010

NRK steinalder

-

-

-

-

-

-

-

-

-

twitterProfilePhoto_bigger

Dokumentarfilmprosjekt YET for WWF i Tanzania, februar 2010.

http://www.youtube.com/watch?v=gI5MrrpmUGQ