Brynjar Stautland a/s

Brynjar Stautlands arbeid

Læring


Bømlo Kommune leiger tidvis eit tilbod hos meg for ungdomsskuleelevar med behov for aktiv, utandørs undervisning. «Uteskulen» er basert på eit breidt spekter av friluftsaktivitetar, div. bygge- og restaureringsprosjekt samt kortfilmproduksjon.
skule

Last ned trailer frå kortfilmen «Hanna» her.